support icon
Kontakt
Výber článkov podľa:
typu auta

typu tuningu:

výrobcu tuningu:
Tuning Shop
Aktuality
TUNING
Cobra Tuning
Novinky e-mailom
E-MAIL: odber noviniek e-mailom
Tag cloud
Pomôcky a nástroje
Multimédiá a zábava
Filmy a videoklipy
facebook

Porovnanie cien na Pricemania.sk TOPlist

Pomáhať a chrániť - ako na policajné Passaty v Českej republike?

Pomáhať a chrániť - ako na policajné Passaty v Českej republike?

27.Jun.2010
zdielať na facebooku vybrali.sme.sk rss odber

Pomáhať a chrániť (s Passatmi)

Začiatkom roku polícia s veľkou slávou nasadila do prevádzky 16 nových policajných Passatov R36. Všade demonštrovali výbavu vozidiel a hlavne ich zrýchlenie na maximálnu rýchlosť. Už sa ale toľko podrobne nehovorilo o metóde merania.

Na serveri antiradary.eu sa ale dočítame:

„Vozidlá sú vybavené meracím a záznamovým systémom, ktorý funguje na princípe porovnania rýchlosti. Spolujazdec sleduje na monitore dianie pred i za vozidlom a v prípade, že sa okolo mihne rýchlo idúce auto, policajný vodič len prispôsobí rýchlosť jazdy. K zaznamenaniu priestupku stačí prenasledovať rýchlo idúceho vodiča len 100 metrov, čo je pri rýchlosti 160 km/h len 2,25 sekundy. Polícia teda primárne nemeria rýchlosť sledovanému vodičovi, ale pomocou kombinácie niekoľkých metód rýchlosť vlastnú. Odpadá teda použitie klasického radaru vyžarujúceho rádiové vlny a tým pádom sú vodičom bez úžitku tzv. antiradary.“

Aby mohla posádka policajného Passatu preukázať vodičovi meraného auta prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti, musí po dobu merania ísť rovnakou rýchlosťou.

Meranie bez použitia výstražného svetla modrej farby

(ČR) Podľa § 18, ods. (3), zákona č. 361/2000 Zb., o premávke na pozemných komunikáciách, platí:

„Vodič motorového vozidla s maximálnou prípustnou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg a autobusu smie ísť mimo obce rýchlosťou najviac 90 km.h-1; na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá rýchlosťou najviac 130 km.h-1. Vodič iného motorového vozidla smie ísť rýchlosťou najviac 80 km.h-1.“

Hore uvedené ustanovenie platí pre všetky motorové vozidlá bez výnimky. Ani policajné vozidlá nesmú ísť na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá rýchlosťou vyššou ako 130 km.h-1, pokiaľ nepoužívajú zvláštne výstražné svetlá modrej farby. Merať v súlade so zákonom tak môžu v tomto prípade len vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a prípadne iné vozidlá alebo jazdné súpravy, ktorých konštrukčná rýchlosť je nižšia ako 130 km.h-1.

vw passat r36 pomahat a chranit cz

Meranie s použitím výstražného svetla modrej farby

(ČR) Podľa § 41, ods. (1), zákona č. 361/2000 Zb., o premávke na pozemných komunikáciách, platí:

„Vodič vozidla, ktorý pri plnení úloh súvisiacich s výkonom zvláštnych povinností používa zvláštne výstražné svetlo modrej farby,2) prípadne doplnené o zvláštne zvukové výstražné znamenie (ďalej len "vozidlo s právom prednostnej jazdy"), nie je povinný dodržovať § 4 písm. c), § 5 ods. 1 písm. f), g) a h), § 6 ods. 5 a 6, § 7 ods. 1 písm. b), § 11, § 12 ods. 1, 2, 4, 5 a 6, § 13 až 17, § 18 ods. 2, 3, 4 a 8, § 19 ods. 2 a 3, § 20, § 21 ods. 2, 3 a 4, § 22, 23, § 24 ods. 3 a 4, § 25 ods. 1, 2, 3, 4, 5, § 26 ods. 3, § 27, § 28 ods. 2, 3 a 5, § 31, § 32 ods. 6, § 35, § 36 ods. 1 a 2 a § 39 ods. 4 a 5; je však povinný dbať potrebnej opatrnosti, aby neohrozil bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách.“

vw passat r36 pomahat a chranit cz

Ak meria vodič policajného Passatu vodiča, ktorý prekračuje najvyššiu dovolenú rýchlosť, musí mať v dobe merania zapnuté zvláštne výstražné svetlo modrej farby. V opačnom prípade porušuje zákon a dopúšťa sa rovnakého priestupku, ako vodič meraného vozidla. Ak pôjde policajný Passat na diaľnici rýchlosťou 130 km.h-1 v dobe, keď bude predchádzaný vodičom, ktorý ide napr. 180 km.h-1, musí už pri akcelerácii na rýchlosť 131 km h-1 mať zapnuté zvláštne výstražné svetlo modrej farby. Pri tomto postupe však bude úspešnosť polície preukázať vodičovi spáchanie priestupku blížiť k nule.

Výstražné svetlá modrej farby na policajných Passatoch

(ČR) Podľa § 41, ods. (2), písm. a) zákona č. 361/2000 Zb., o premávke na pozemných komunikáciách, platí: „Zvláštnym zvukovým výstražným zariadením doplneným zvláštnym výstražným svetlom modrej farby môžu byť vybavené vozidlá Ministerstva vnútra používané políciou a označené podľa zvláštneho právneho predpisu.“

Zvláštnym právnym predpisom je vyhláška č. 460/2008 Zb., o spôsobe vonkajšieho označenia, služobných uniformách a zvláštnych farebných prevedení a označení služobných vozidiel, plavidiel a lietadiel Polície Českej republiky a o preukazovaní príslušnosti k Polícii Českej republiky, kde podľa § 11, ods. 1 a 3 platí:

„Služobné vozidlo polície so zvláštnym farebným prevedením a označením je striebornej farby s vodorovným modrým pruhom na bočných stranách a na zadnej časti a žltými a modrými prvkami; služobné vozidlo je označené na bočných stranách nápisom „POLICIE“ čiernej farby na striebornom podklade na prednej časti symbolom polície a nápisom „POLICIE“ čiernej farby na striebornom podklade a na zadnej časti s nápisom „POLICIE“ žltej farby na modrom podklade. Vo vodorovnom pruhu môže byť umiestnený nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“ vo farbe služobného vozidla. Na služobnom vozidle môže byť ďalej umiestnený symbol linky tiesňového volania. Zvláštne farebné prevedenie a označenie môže mať reflexnú podobu.“

skoda octavia policie pomahat a chranit cz

„Služobné vozidlo polície, ktoré nemá zvláštne farebné prevedenie stanovené v odseku 1 alebo 2, je možné označiť na prednej časti a na bočných stranách nápisom „POLICIE“ podľa § 4 písm. b) bodu 3. Nápis na prednej strane môže byť nahradený symbolom polície. Pre účely oslobodenia od spoplatnenia za užívanie spoplatnenej pozemnej komunikácie 2) a u zaparkovaného vozidla postačí označenie týmto nápisom umiestneným za čelným sklom.“

skoda octavia vw transporter policie pomahat a chranit cz

a podľa § 18, ods. (6):

„Do 31. decembra 2018 je možné používať služobné vozidlá, plavidlá a lietadlá polície so zvláštnym farebným prevedením a označením podľa vyhlášky č. 14/2008 Zb.“

skoda octavia policie pomahat a chranit cz

Vzhľadom k tomu, že policajné Passaty nie sú označené podľa zvláštneho právneho predpisu, nesmú byť vybavené ani zvláštnym zvukovým výstražným zariadením doplneným zvláštnym výstražným svetlom modrej farby.

Navyše

Podľa § 24, ods. (5) vyhlášky č. 341/2002 Zb., o schvaľovaní technickej spôsobilosti a o technických podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách, platí: „Zvláštne výstražné svetelné zariadenie je umiestnené, pokiaľ je to možné, na najvyššom mieste karosérie alebo nástavby alebo čo najbližšie najvyššiemu miestu, a to približne v pozdĺžne strednej rovine vozidla alebo približne symetricky po oboch stranách tejto roviny.“

Podľa § 24, ods. (7) tej istej vyhlášky č. 341/2002 Zb., platí: „Zvláštne výstražné svetelné zariadenie vyžarujúce svetlo modrej farby môžu byť na vozidle doplnené najviac jedným párom doplnkových zvláštnych výstražných svietidiel vyžarujúcich prerušovaný tok svetla modrej farby schváleného typu vpredu svietiacich a umiestnených symetricky k pozdĺžne zvislej rovine, ktoré sú umiestnené svojím najnižším bodom činnej svietiacej plochy nie nižšie než 400 mm a svojim najvyšším bodom činnej svietiacej plochy nie vyššie než 1500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštne výstražné svetelné zariadenie vyžarujúce svetlo modrej farby je vždy doplnené zvláštnym zvukovým výstražným zariadením vydávajúcim zvukové znamenie so spojito premennou výškou tónu (sirénou). Frekvencia zmien výšky tónu môžu byť premenné.“

Policajné Passaty nie sú vybavené pevne inštalovanými a do registra motorových vozidiel zapísanými zvláštnymi výstražnými svetelnými zariadeniami vyžarujúcimi svetlo modrej farby, preto nemôžu byť samostatne vybavené ani pevne inštalovanými doplnkovými svetlami, ktoré sa nachádzajú v prednej maske. Zhrnutie

Aby mohla polícia získať dôkaz o spáchaní priestupku spočívajúci v prekročení najvyššej povolenej rýchlosti, musí spáchať úplne rovnaký priestupok a k tomu ešte pridať priestupok spočívajúci v neoprávnenom použití zvláštneho výstražného svetla modrej farby, poprípade doplneného zvláštnym zvukovým výstražným znamením.

Podľa § 51, ods. (1), zákona č. 500/2004 Zb., správneho poriadku, platí:

„K získaniu dôkazov je možné použiť všetky dôkazové prostriedky, ktoré sú vhodné k zisteniu stavu veci a ktoré nie sú získané alebo vykonané v rozpore s právnymi predpismi.“

V správnom konaní nemôže byť tento dôkaz braný do úvahy, pretože bol vo vzťahu k vodičovi meraného vozidla získaný v rozpore so zákonom. Pretože sa v skutočnosti nejedná o záznam rýchlosti meraného vozidla, ale o presný záznam rýchlosti policajného Passatu získaný z jeho rýchlomeru, je to regulárne usvedčujúci dôkaz proti vodičovi policajného Passatu.

Pomáhať a chrániť (pred Passatmi)

Súhlasíte s týmto názorom? Nech sa páči, hlasujte:


Súvisiace články na danú tématiku:

zmena cestneho zakona fotopuska radar nehodový set nová autolekárnička


Zoznam ďalších článkoch týkajúcich sa pomoci, rád a tipov nájdete tu:

POMOC, RADY & TIPY


Volaj, píš alebo skypuj.

Máte k nášmu článku otázky, kritiky,
chcete sa s inými podeliť o skúsenosti,
názory alebo ste niečomu nerozumeli?


TUNING FÓRUM

Diskutujte spoločne na našom fóre !!!

V našom článku ste našli špeciálny,
technický výraz ktorému nerozumiete
alebo si ním jednoducho nie ste istý?


TECH SKRATKY

Využite náś online slovník skratiek !!!

kontakt


S tunerským pozdravom,

Váš tím TUNING.sk

redakcia@tuning.sk

zdroj: archív CT

Obrázky, kontrola: Slavomír Majerník
Finálna úprava: Slavomír Majerník

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

Tento dokument bol prečítaný 25618x    hodnotenie: 13/5, 1 hodnotenie


Home | Download | Tuning Shop | Kontakt